Savršeni odmor u centru grada

Ukupno raspoloživi kapacitet hotela obuhvaća:

4 jednokrevetne sobe

4 ležaja

54 dvokrevetnih soba

108 ležaja

20 trokrevetnih soba

60 ležaj

ukupno raspoloživo: 172 ležaja

Galerija

Upoznajte sobe

Pregledajte galeriju

Galerija

Posjetite Dom HB

Pregledajte galeriju