Savršeni odmor u centru grada

Ukupno raspoloživi kapacitet hotela obuhvaća:

4 jednokrevetne sobe

4 ležaja

50 dvokrevetnih soba

100 ležaja

20 trokrevetnih soba

60 ležaj

ukupno raspoloživo: 164 ležaja

Galerija

Upoznajte sobe

Pregledajte galeriju

Galerija

Posjetite Dom HB

Pregledajte galeriju